Leave Your Message
01020304

aýratynlyklarymyz

Kompaniýanyň tertibi

2005-nji ýylda döredilen we Hytaýyň Şandong welaýatynyň kenarýaka şäheri bolan Rizhao şäherinde ýerleşýän “Shandong Surmount Hats Co. Ltd.” Çingdao portuna we Rizhao portuna ýakyn ýerleşýändigi sebäpli, transport gaty amatly. 13,000 inedördül metrden gowrak meýdany hasaba alýan 300-e golaý işçi bar, hasaba alnan maýasy 10 million we bar bolan esasy serişdeleri 20 milliondan gowrak. Kompaniýamyz häzirki zaman ussahanalaryna, kömekçi desgalara, ösen önümçilik enjamlaryna we baý tehniki güýje eýe.

Koprak oka

Täze stil

önüm_bgpwz
01
önüm_bg13s3

hyzmatlaryüpjün edýäris

 • 6579a89fc804a67839n3x

  Maksadymyz

  "Müşderi Hudaý, hil durmuşdyr" kärhanasynyň nazaryýetinde tutanýerlilik edýäris, "Surmount Oneself; Super-Excellence Kursing" -ni başarnykly ruh hökmünde kabul edýäris, birinji derejeli hilini kepillendirýäris we birinji derejeli marka döredýäris. Müşderileri kanagatlandyrmak kompaniýamyzyň ähli işgärleriniň islegi. Kompaniýa siziň bilen win-win hyzmatdaşlygyna tüýs ýürekden umyt edýär.

 • 6579a8a047ae623950fd5

  Önümimiz

  Biziň kompaniýamyz esasan çelek şlýapalary, alpinizm şlýapalary, beýsbol şapkalary, harby şlýapalar we şlýapalar, sport gapaklary, moda gapaklary, görüjiler we mahabat gapaklaryny öndürýär. Müşderileriň talaplaryna laýyklykda OEM sargytlaryny kabul edip bileris. Innowasiýa dizaýnlary, moda stilleri, ösen ussatlyk we ýokary hilli çig mal sebäpli önümlerimiz bazarda gaty meşhur. Olar esasan Koreýa, Japanaponiýa, Europeewropa we ABŞ-a eksport edilýär we ulanyjylaryň köpçüliginden oňat teswir aldy.

 • 6579a8a0a5138645433yp

  Üstünligimiz

  2005-nji ýylda döredilen we Hytaýyň Şandong welaýatynyň kenarýaka şäheri bolan Rizhao şäherinde ýerleşýän “Shandong Surmount Hats Co. Ltd.” Çingdao portuna we Rizhao portuna ýakyn ýerleşýändigi sebäpli, transport gaty amatly. 13,000 inedördül metrden gowrak meýdany hasaba alýan 300-e golaý işçi bar, hasaba alnan maýasy 10 million we bar bolan esasy serişdeleri 20 milliondan gowrak. Kompaniýamyz häzirki zaman ussahanalaryna, kömekçi desgalara, ösen önümçilik enjamlaryna we baý tehniki güýje eýe.

2005
.Yllar
Guruldy
10
Million
Hasaba alnan maýa
13000
m2
Occuper eýeçiligi
20
+
Million
Esasy serişdeler

Gyzgyn satuw

Productsörite önümler01wvy

Trikota Hat şlýapaKlassiki moda

Gümrük şlýapalaryny öndürmekde dünýäde öňdebaryjy. Bizde professional dizaýn topary we hünärmen daşary söwda operasiýa topary bar.

Jikme-jikliklere düşünmek
Productsörite önümler02vxb

Gün şlýapaYnam edip boljak gorag

Customörite şlýapalary öndürmekde dünýäde öňdebaryjy. Bizde hünärmen dizaýn topary we hünärmen daşary söwda operasiýa topary bar.

Jikme-jikliklere düşünmek
Biz siziň ynamyňyza mynasyp
OEM & ODM

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Doly gör

vR

6507b80e742d375706qx1
6507b80ed4b6c78434cub

Habarlar we blog

kompaniýa habarlary